labmet@labmet.cz       +420 541 238 137

 

Volejte 8:00 až 16:00 hod

 

Ozveme se vám do 24 hod.
O nás  |  Kontakt

Zásady ochrany osobních údajů

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů naší společností LAB-MET s.r.o. . Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

 

 1. Kdo bude vaše osobní údaje zpracovávat?
  Vaše osobní údaje zpracovává společnost LAB-MET s.r.o. IČO: 25347969, se sídlem Štěpánkova 8, 644 00 Brno-Soběšice.

 2. Jaké informace/osobní údaje o našich klientech zpracováváme?
  Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:
  • jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmy, IČO a sídlo)
  • kontaktní údaje (zejména poštovní adresa, telefon nebo e-mail)
  • jméno, příjmení a pracovní pozice oprávněných osob (nezbytné pro komunikaci v rámci plnění služeb)
  • informace o využívání našich produktů a služeb včetně historie objednávek

 3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
  Osobní údaje získáváme přímo od klientů a z veřejných zdrojů (zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, aj).

 4. Pro jaké účely zpracováváme osobní údaje klientů?
  Kontaktní údaje našich klientů zpracováváme především za účelem plnění uzavřených smluv.

  Nicméně kontaktní údaje našich klientů využíváme také za účelem zasílání obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již klientovi poskytli. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát tento účel využití již původně neodmítl.

  Každý má právo kdykoliv zdarma odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním zprávy na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

  Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat.

 5. Jak osobní údaje zpracováváme?
  Společnost LAB-MET s.r.o. je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení společnosti LAB-MET s.r.o. či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

  Aktuální seznam našich zpracovatelů:
  Název firmy Předmět spolupráce
  IMP net s.r.o. IČ: 28351801 IT podpora
  Mgr. Petr Zaoral IČ: 87325900 IT podpora
  T2net s.r.o. IČ: 18198759 Web hosting
  Pavlína Zelená IČ: 63381656 Zpracování účetnictví


 6. Externí reklamní systémy
  Naše webové stránky www.labmet.cz využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.“
  Rovněž využíváme reklamní systém společnosti Google (Google AdWords). Prostřednictvím tohoto online systému je možné zobrazovat inzerenty v placených výsledcích vyhledávání.

 1. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
  Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem a do doby, než pominou veškeré právní základy pro zpracování osobních údajů nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

 2. Jak osobní údaje chráníme?
  LAB-MET s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
  Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:
  • Počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí
  • Veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly
  • Ve všech našich zařízeních máme nainstalované legální antiviry
  • Přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům, či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“ (např. účtování, zákaznický servis, aj.). Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
  • Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

  Na vyžádání je společnost LAB-MET s.r.o. povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

 3. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?
  Právo na přístup k osobním údajům
  Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

  Právo na opravu
  Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

  Právo na výmaz („právo být zapomenut“)
  Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

  Právo na omezení zpracování
  Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.), pokud: i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; nebo II) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; nebo III) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo IV) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

  Právo vznést námitku
  Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že LAB-MET s.r.o. provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat LAB-MET s.r.o. o vysvětlení nebo požadovat, aby LAB-MET s.r.o. odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.___Nevyhoví-li LAB-MET s.r.o. žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 4. Jak nás můžete kontaktovat?
  V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně nebo elektronicky prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

  LAB-MET s.r.o., Štěpánkova 8, 644 00 Brno-Soběšice
  E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 5. Závěr
  Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 1. 5. 2018 a jsou k dispozici on-line na internetových stránkách www.labmet.cz. Společnost LAB-MET s.r.o. je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit způsobem sjednaným pro změnu podmínek používání služeb LAB-MET s.r.o. .

 

LAB-MET s.r.o.                                     
Štěpánkova 8                                      
644 00 Brno–Soběšice

IČ: 25347969                                       
DIČ: CZ25347969
Společnost je zapsaná u Krajského soudu Brno odd. C vložka 28013

Tel.: +420 541 238 137, +420 541 219 679
Mob.: +420 603 229 444, +420 739 019 127
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.labmet.cz

Uložit nastavení
Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytické cookies
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat