labmet@labmet.cz       +420 541 238 137

 

Volejte 8:00 až 16:00 hod

 

Ozveme se vám do 24 hod.
O nás  |  Kontakt

Ethernetový systém pro monitoring teploty, vlhkosti, tlaku, CO2

Web Sensor - Monitoring teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 po Ethernetu

Web Sensor a Ethernetové snímače teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 s binárními vstupy a s výstupním relé. Vysoce kvalitní, přesné a v čase stabilní senzory. Počítané vlhkostní veličiny, snímače v provedeních se stonkem, externí sondou na kabelu i do tlakového prostředí. Kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.
 

Typ    T4611    T0610    T3610    T3611    T7610    T7611
Kat. č. 4003.108 4003.109 4003.110 4003.111 4003.112  4003.113
Teplota: Rozsah
Přesnost   
-200°C až +600°C
±0,2°C **
-20°C až +60°C
±0,6°C
-20°C až +60°C
±0,6°C
-30°C až +105°C
±0,4°C
-20°C až +60°C
±0,6°C
-30°C až +105°C
±0,4°C
RV %*: Rozsah
Přesnost
-
-
-
-
0 až 100%
±2,5%
0 až 100%
±2,5%
0 až 100%
±2,5%
0 až 100%
±2,5%
Barom. tlak: Rozsah
Přesnost
-
-
-
-
-
-
-
-
600 až 1100
±1,3 hPa
600 až 1100
±1,3 hPa
Vypočtené veličiny Ne    Ne    Ano    Ano    Ano    Ano   
Napájecí napětí 4,9 až 6,1V  všechny typy
PoE   dle IEEE 802.3af všechny typy
IP krytí skříňky
s elektronikou
IP30

IP30

IP30

IP30

IP30

IP30

IP krytí senzorů - - IP40    IP40    IP40    IP40   
Rozsah provozní  teploty
skříňky s elektr.
-20°C až  +60°C

-20°C až  +60°C

-20°C až  +60°C

-20°C až  +60°C

-20°C až  +60°C

-20°C až  +60°C

Rozsah provozní teploty
měřícího konce s čidly
-

-

-20°C až +60°C

-30°C až +105°C

-20°C až +60°C 

-30°C až +105°C

Rozsah provozní vlhkosti
přístroje (bez kondenzace)
0 až 100%RV

0 až 100%RV

0 až 100%RV

0 až 100%RV

0 až 100%RV

0 až 100%RV

Pracovní poloha Libovolná    Stonkem dolů Stonkem dolů Libovolná    Stonkem dolů Libovolná   
Skladovací teplota -30°C až +80°C -30°C až +80°C -30°C až +80°C -30°C až +80°C -30°C až +80°C -30°C až +80°C
Elektromagnetická
kompatibilita
ČSN EN 61326-1,ČSN EN 55011 všechny typy

Hmotnost    310 g 310 g 320 g 380 g bez čidla 320 g 380 g bez čidla
Cena (Kč) 5 360,- 5 460,-  7 160,- 7 860,-  9 560,- 9 860,-

*Přesnost relativní vlhkosti /RV/ od 5 do 95% a atmosferickém tlaku při +23°C. **Bez sondy

 

Ethernetové snímače Hx53x teploty, vlhkosti, tlaku a dalších veličin s výstupy na relé

Online snímač je vybaven třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např. zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří. V úplné podobě jsou snímače vybaveny sensory teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Měřená teplota a relativní vlhkosti je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Zobrazování a výstup tlaku je možný v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2. Digitální koncepce s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku, signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje.Snímač je vybaven dvěma výstupy na kontakty relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného měniče.

POUŽITÍ - online monitoring teploty, vlhkosti, tlaku a tří dvoustavových veličin

 • v objektech bez obsluhy
 • v prostorách se servery a počítači
 • u telekomunikačních zařízení
 • ve skladech potravin, léčiv, surovin
 • ve výrobních technologiích
 • v klimatizovaných prostorách
 • v meteorologických stanicích

Ze snímačů připojených na Ethernetovou síť lze snadno vytvořit online systém sběru dat s využitím nenákladného databázového software.

Možnosti komunikace

Modbus TCP: Přes Modbus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty měřených a počítaných veličin a binárních vstupů, nastavovat meze alarmů.
Telnet: Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text převodníku, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s), nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s). Kapacita paměti historie je 100 uložených sad hodnot teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny a stavy binárních vstupů. Tento port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.
WWW stránky: Vzhled www stránek je uživatelem nastavitelný s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot. Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek, včetně historie zaznamenaných hodnot.
SNMP: Lze zjistit aktuální měřené hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny, binární vstupy a nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené adresy (maximálně 3 adresy).
SOAP: Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném intervalu 10-65535 s.

Snímač lze využít ke sledování naměřených hodnot. V případě překročení uživatelem nastavených mezí nebo změny stavu binárních vstupů lze poslat varovné hlášení na uživatelem zvolená místa.

 

Možnosti signalizace alarmů

E-mail: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a vyšle se varovný email na zadané adresy (maximálně 3 adresy) nebo varovný e-mail jako SMS zpráva. Je podporována základní SMTP autentizace.
SNMP: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).
WWW stránky: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů se zobrazí aktivní alarm na www stránce.
syslog: Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, zápisu do snímače přes mdb, sntp, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace se SOAP serverem.

Pomocí SNTP lze přes Internet synchronizovat čas ve snímači a záznam do www tabulky historie hodnot.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální spínané napětí, proud, výkon relé 50V, 2A, 60VA
Akustický alarm ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelný
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Přesnost měření teploty  ±0.4°C
Rozsah měřené relativní vlhkosti vzduchu 0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti ±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C
Přesnost a rozsah teploty rosného bodu ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C
Přesnost a rozsah absolutní vlhkosti ±3g/m3 při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m3
Přesnost a rozsah měrné vlhkost ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg
Přesnost a rozsah směšovacího poměru ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg
Přesnost a rozsah specifické entalpie ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah 0 až 995 kJ/kg
Přesnost a rozsah atmosférického tlaku ± 1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa
Podporované jednotky tlaku hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2
Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou -30 až +80°C
Rozsah provozní teploty LCD displeje čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout
Rozsah teplotní kompenzace čidla relativní vlhkosti -30 až +105°C
Signál pro binární vstupy

z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny
Minimální délka impulsu na binárním vstupu 500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)
Napětí na rozpojeném kontaktu 3,3 V
Nízká napěťová úroveň 0 až +0,2 V
Vysoká napěťová úroveň +3,0 až +30V
Filtrační schopnost krytky čidel 0.025mm - filtr s nerezovou tkaninou
Krytí hlavice s elektronikou IP30, krytí sondy teploty a vlhkosti IP40
Připojení LAN konektor RJ-45
Napájení 9 - 30 Vdc, maximální odběr 250mA, Pro napájení z Ethernetu je nutný jakýkoli PoE splitter
Napájecí konektoR souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm
Mechanické rozměry skříňky 135 x 136 x 45 mm (Š x V x H)

 

Typ snímače Kat. č. Měřená veličina Rozsah měřených veličin
Poznámka Cena (Kč)
H4531 4003.153 teplota + 2 výstupní relé T: -200 až +600°C Převodník teploty pro sondy Pt 1000 (nutno objednat zvlášť). 6 990,-
H0530 4003.154 teplota + 2 výstupní relé T: -30 až +80°C Teploměrse zabudovaným čidlem teploty. Pro měření prostorové teploty. 7 190,-
H3530

4003.155

teplota a vlhkost + 2 výstupní relé

T: -30 až +80°C  
V: 0 až 100%
Teploměr-vlhkoměr se zabudovanými čidly teploty, vlhkosti.
Pro měření prostorové teploty a vlhkosti.
8 090,-

H3531

4003.156

teplota a vlhkost + 2 výstupní relé

T: -30 až+105°C
V: 0 až 100%
Teploměr-vlhkoměr vč. sondy T+RV na kabelu 1m.
Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m.
8 490,-

H3531P 4003.157 teplota a vlhkost + 1 výstupní relé T: -30 až +105°C
V: 0 až 100%
Teploměr-vlhkoměr vč. sondy T+RV z tvrdého eloxovaného duralu na kabelu 1m. Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m. 11 080,-
H7530


4003.158


teplota, vlhkost a tlak + 2 výstupní relé


T: -30 až +80°C
V: 0 až 100%
Tlak: 600 až 1100hPa
Teploměr-vlhkoměr-barometr se zabudovanými čidly.


9 580,-


H7531


4003.159


teplota, vlhkost a tlak + 2 výstupní relé


T: -30 až +80°C
V: 0 až 100%
Tlak: 600 až 1100hPa
Teploměr-vlhkoměr-barometr vč. sondy T+RV na kabelu 1m.
Lze dodat s kabelem sondy délky 2m nebo 4m. Sensor tlaku
je umístěn v hlavici s elektronikou.
9 980,-


 

Systém mimo jiné umožňuje

 • Sběr dat ze snímačů připojených na Ethernet nebo snímačů připojených modemem na GSM síť.
 • Prohlížet vybrané kanály z libovolného snímače spolu s vybranými kanály z dalších snímačů v tabulce nebo grafu (tj. porovnávání/sledování hodnot z různých měřicích bodů).
 • Naměřené hodnoty z různých snímačů lze kombinovat v jedné tabulce nebo grafu.
 • Prezentovat data (teplota, relativní vlhkost, binární stavy, atd.), stavy alarmů.
 • Vybrat jakýkoli časový úsek pro analýzu.
 • Tisk a export do PDF tabulka i graf. Export do dalších formátů určené pro následné zpracování.
 • Online vizualizaci aktuálních hodnot a alarmů.
 • Online grafickou vizualizaci měření v křivkách. Tj. graf, který prezentuje aktuální data např. za poslední hodinu. Délku historie lze měnit. Graf se automaticky aktualizuje.


Výhodou je jednoduché rozšiřování systému

 • Připojování snímačů je velmi jednoduché díky použitému komunikačnímu protokolu SOAP. Stačí pouze ve snímači zadat adresu serveru a snímač připojit do intranetu/ethernetu.
 • Lze vytvořit rozsáhlý sběrný systém. SOAP protokol se běžně používá v internetu. Lze proto sbírat data ze snímačů umístěných kdekoli na světě.
 • Do systému lze přidávat další a další zařízení bez jakéhokoli zpoplatnění. Zakoupením DBS Sensor Monitor lze sbírat data ze 2, 10 i 100 snímačů.
 • Nenákladné prohlížeče DBV Database Viewer lze libovolně dokupovat. To umožní více uživatelům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu.

 
Administrace systému mimo jiné umožňuje

 • Pojmenování zařízení v databázi (např. „snímač ve skladu“).
 • Zálohování databáze.
 • Diagnostiku chybových stavů.
 • Administraci uživatelských účtů. Prohlížeče využívají pro připojení k databázi účet s právy pouze pro čtení. Díky tomu nemůže nepovolaná osoba poškodit databázi.

Systém je založen na stabilní a ve světě oblíbené freeware platformě MySQL.

Ceny jsou bez 21% DPH.