labmet@labmet.cz       +420 541 238 137

 

Volejte 8:00 až 16:00 hod

 

Ozveme se vám do 24 hod.
O nás  |  Kontakt

Nová adresa pro zasílání a vyzvedávání měřidel: Štěpánkova 6, 644 00 Brno (vchod z boku budovy). Sídlo firmy zůstává nezměněno.

 

Ethernetový systém pro monitoring teploty, vlhkosti, tlaku, CO2

Web Sensors - Monitoring teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 po Ethernetu

Web Sensory komunikují přes Ethernetové rozhraní a slouží k měření teploty, relativní vlhkosti, koncentrace CO2 a atmosférického tlakuk. Měřené veličiny jsou dány typem přístroje. U přístroje měřícího relativní vlhkost je možné zvolit jednu z vypočtených vlhkostních veličin: rosný bod, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr, specifickou entalpii. Teplotu je možné zobrazit ve °C nebo °F. U řady Web Sensor Txxxx je možné aktuální měřené hodnoty zobrazit na LCD displeji. K optické indikaci úrovně koncentrace CO2 slouží tříbarevná LED. Přístroj lze využít i ke kontrole měřených hodnot. V případě překročení uživatelem nastavených mezí je možné poslat varovné hlášení na uživatelem zvolené místa. Nastavení přístroje je možné provádět pomocí volně stažitelného programu TSensor (ke stažení na stránkách výrobce) nebo prostřednictvím vestavěného přehledného webového rozhraní, které umožňuje kompletní nastavení všech parametrů přístroje.

 

Web Sensors s PoE napájením

Měřené veličiny teplota, vlhkost, tlak a CO2 . Vysoká přesnost měření a dlouhodobá stabilita. Snímače jsou v provedeních s interním čidlem, se stonkem, externí sondou na kabelu i do tlakového prostředí. Displej pro zobrazení aktuálně měřených hodnot. Montážní otvory pro upevnění přístrojů na zeď.  Připojení přístrojů s PoE napájením (Power over Ethernet) napájení dle normy IEEE802.3af. Napájecí napětí 4,9 až 6,1V. Krytí skříňky s elektronikou IP30, krytí senzorů IP40. Rozsah provozní teploty skříňky s elektronikou -20°C až  +60°C. Rozsah provozní vlhkosti přístroje (bez kondenzace) 0 až 100%RV. Skladovací teplota -30°C až +80°C. Elektromagnetická kompatibilita ČSN EN 61326-1,ČSN EN 55011 

 

Kat. č. Typ    Snímač - provedení Rozsah a přesnost měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 Cena (Kč)
4003.108 T4611    pro externí sondu -200°C až +600°C; ±0,2°C - - - 5 620,-
4003.109 T0610    vnitřní čidlo na stonku -20°C až +60°C; ±0,6°C - - - 6 130,-
4003.110 T3610    vnitřní čidlo na stonku -20°C až +60°C; ±0,6°C 0 až 100%; ±2,5% - - 8 020,-
4003.111 T3611    s ext. sondou 1 m -30°C až +105°C; ±0,4°C 0 až 100%; ±2,5% - - 8 240,-
4003.112 T7610    vnitřní čidlo na stonku -20°C až +60°C; ±0,6°C 0 až 100%; ±2,5% 600 až 1100 hPa; ±1,3 hPa - 10 710,-
4003.113 T7611 s ext. sondou 1 m -30°C až +105°C; ±0,4°C 0 až 100%; ±2,5% 600 až 1100 hPa; ±1,3 hPa - 11 050,-
4003.114 T6640 vnitřní čidlo na stonku -30 až +80°C; ±0,6°C 5 až 95 %; ±2,5%
-
0 až 2000 ppm 11 270,-

*Přesnost relativní vlhkosti /RV/ od 5 do 95% a atmosferickém tlaku při +23°C. **Bez sondy. Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

 

 

 

Web Sensors bez PoE napájení

Měřené veličiny teplota, vlhkost, tlak a CO2 . Vysoká přesnost měření a dlouhodobá stabilita. Snímače jsou v provedeních se stonkem, externí sondou na kabelu i do tlakového prostředí. Displej pro zobrazení aktuálně měřených hodnot. Montážní otvory pro upevnění přístrojů na zeď. Krytí skříňky s elektronikou IP30. Pro napájení přístroje je nutný síťový adaptér, který není součástí přístroje.

Kat. č. Typ    Snímač - provedení Rozsah a přesnost měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 Cena (Kč)
4003.161 T4511    vnitřní čidlo -200°C až +600°C; ±0,2°C - - - 4 710,-
4003.162 T0510    vnitřní čidlo na stonku -30°C až +80°C; ±0,6°C - - - 5 150,-
4003.163 T3510    vnitřní čidlo na stonku -30°C až +80°C; ±0,6°C 0 až 100%; ±2,5% - - 7 060,-
4003.164 T3511    s ext. sondou 1 m -30°C až +105°C; ±0,4°C 0 až 100%; ±2,5% - - 7 310,-
4003.165 T7510    vnitřní čidlo na stonku -30°C až +80°C; ±0,6°C 0 až 100%; ±2,5% 600 až 1100 hPa; ±1,3 hPa - 9 730,-
4003.166 T7511 s ext. sondou 1 m -30°C až +105°C; ±0,4°C 0 až 100%; ±2,5% 600 až 1100 hPa; ±1,3 hPa - 10 070,-
4003.167 T6540 vnitřní čidlo na stonku -30 až +80°C; ±0,6°C 5 až 95 % ±2,5%
-
0 až 2000 ppm 10 320,-

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

 

 

 

Ethernetové snímače Hx53x teploty, vlhkosti, tlaku a dalších veličin s výstupy na relé

Online snímač je vybaven třemi binárními vstupy pro detekci dvoustavových veličin - např. zaplavení, kouře, rozbití skla, dveří. V úplné podobě jsou snímače vybaveny sensory teploty, relativní vlhkosti a atmosférického tlaku. Měřená teplota a relativní vlhkosti je dále přepočítávána na další vyjádření vlhkosti - teplotu rosného bodu, absolutní vlhkost, měrnou vlhkost, směšovací poměr nebo specifickou entalpii. Zobrazování a výstup tlaku je možný v těchto jednotkách: hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2. Digitální koncepce s mikroprocesorem zajišťuje dlouhodobou stabilitu parametrů, teplotní kompenzaci čidla vlhkosti a tlaku, signalizaci poruchových stavů. Nejmodernější polymerní čidlo vlhkosti zaručuje dlouhodobou stálost údaje.Snímač je vybaven dvěma výstupy na kontakty relé pro signalizaci alarmu nebo řízení externích zařízení. Každému relé lze libovolně přiřadit kteroukoli vstupní veličinu, nastavit komparační mez, zpoždění, hysterezi či akustický alarm ze zabudovaného měniče.

POUŽITÍ - online monitoring teploty, vlhkosti, tlaku a tří dvoustavových veličin

 • v objektech bez obsluhy
 • v prostorách se servery a počítači
 • u telekomunikačních zařízení
 • ve skladech potravin, léčiv, surovin
 • ve výrobních technologiích
 • v klimatizovaných prostorách
 • v meteorologických stanicích

Ze snímačů připojených na Ethernetovou síť lze snadno vytvořit online systém sběru dat s využitím nenákladného databázového software.

Možnosti komunikace

Modbus TCP: Přes Modbus TCP protokol lze vyčítat naměřené hodnoty měřených a počítaných veličin a binárních vstupů, nastavovat meze alarmů.
Telnet: Přes port 9999 lze měnit nastavení alarmů (horní a dolní mez, hystereze a zpoždění), nastavení emailových adres, nastavení SNMP adres, identifikační text převodníku, dobu obnovy www stránek (10s až 65535s), nastavovat interval ukládání měřených hodnot do historie (10s až 65535s). Kapacita paměti historie je 100 uložených sad hodnot teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny a stavy binárních vstupů. Tento port lze chránit přístupovým heslem. Je umožněno i automatické přiřazení IP adresy DHCP serverem.
WWW stránky: Vzhled www stránek je uživatelem nastavitelný s možností grafického zobrazení historie naměřených hodnot. Uživatel si může sám navrhnout vzhled www stránek, včetně historie zaznamenaných hodnot.
SNMP: Lze zjistit aktuální měřené hodnoty teploty, vlhkosti, tlaku + počítané veličiny, binární vstupy a nastavení alarmů. V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené adresy (maximálně 3 adresy).
SOAP: Snímač umožňuje zasílat aktuální měřená data formou SOAP zprávy na zvolený webový server v přednastaveném intervalu 10-65535 s.

Snímač lze využít ke sledování naměřených hodnot. V případě překročení uživatelem nastavených mezí nebo změny stavu binárních vstupů lze poslat varovné hlášení na uživatelem zvolená místa.

 

Možnosti signalizace alarmů

E-mail: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a vyšle se varovný email na zadané adresy (maximálně 3 adresy) nebo varovný e-mail jako SMS zpráva. Je podporována základní SMTP autentizace.
SNMP: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů dojde k aktivaci alarmu a je vyslána varovná zpráva (trap) na uživatelem nastavené IP adresy (maximálně 3 adresy).
WWW stránky: V případě překročení zadané meze některé měřené veličiny nebo změny stavu binárních vstupů se zobrazí aktivní alarm na www stránce.
syslog: Snímač umožňuje zasílat textové zprávy na zvolený syslog server po výskytu různých událostí. Např. po restartu zařízení, aktivaci alarmu, chybě komunikace s SNTP, zápisu do snímače přes mdb, sntp, po změně firmware, po ukončení alarmu, po chybě komunikace se SOAP serverem.

Pomocí SNTP lze přes Internet synchronizovat čas ve snímači a záznam do www tabulky historie hodnot.

 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Maximální spínané napětí, proud, výkon relé 50V, 2A, 60VA
Akustický alarm ze zabudovaného akustického měniče - vypinatelný
Podporované jednotky teploty stupně Celsia, stupně Fahrenheita
Přesnost měření teploty  ±0.4°C
Rozsah měřené relativní vlhkosti vzduchu 0 až 100%
Přesnost měření relativní vlhkosti ±2.5% relativní vlhkosti od 5 do 95% při 23°C
Přesnost a rozsah teploty rosného bodu ±1,5 °C při okolní teplotě T < 25°C a RV>30%, rozsah -60 až +80 °C
Přesnost a rozsah absolutní vlhkosti ±3g/m3 při okolní teplotě T < 40°C, rozsah 0 až 400 g/m3
Přesnost a rozsah měrné vlhkost ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 550 g/kg
Přesnost a rozsah směšovacího poměru ±2g/kg při okolní teplotě T < 35°C, rozsah 0 až 995 g/kg
Přesnost a rozsah specifické entalpie ± 3kJ/kg při okolní teplotě T < 25°C, rozsah 0 až 995 kJ/kg
Přesnost a rozsah atmosférického tlaku ± 1.3hPa při teplotě 23°C, rozsah 600 až 1100hPa
Podporované jednotky tlaku hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in^2
Rozsah provozní teploty hlavice s elektronikou -30 až +80°C
Rozsah provozní teploty LCD displeje čitelný do provozní teploty +70°C, nad +70°C doporučujeme LCD vypnout
Rozsah teplotní kompenzace čidla relativní vlhkosti -30 až +105°C
Signál pro binární vstupy z beznapěťového kontaktu, otevřený kolektor nebo dvouúrovňový napěťový signál. Vstupy nejsou galvanicky odděleny
Minimální délka impulsu na binárním vstupu 500 ms (kratší impuls nemusí být zaznamenán)
Napětí na rozpojeném kontaktu 3,3 V
Nízká napěťová úroveň 0 až +0,2 V
Vysoká napěťová úroveň +3,0 až +30V
Filtrační schopnost krytky čidel 0.025mm - filtr s nerezovou tkaninou
Krytí hlavice s elektronikou IP30, krytí sondy teploty a vlhkosti IP40
Připojení LAN konektor RJ-45
Napájení 9 - 30 Vdc, maximální odběr 250mA, Pro napájení z Ethernetu je nutný jakýkoli PoE splitter
Napájecí konektoR souosý, průměr 5.5 x 2.1 mm
Mechanické rozměry skříňky 135 x 136 x 45 mm (Š x V x H)

 

 
Kat. č. Typ    Měřená veličina Rozsah a přesnost měření teploty, vlhkosti, tlaku, CO2 Cena (Kč)
4003.153 H4531 teplota + 2 výstupní relé -200 až +600°C - - - 7 990,-
4003.154 H0530 teplota + 2 výstupní relé -30 až +80°C - - - 8 210,-
4003.155 H3530 teplota a vlhkost + 2 výstupní relé -30 až +80°C  0 až 100% - - 9 240,-
4003.156 H3531 teplota a vlhkost + 2 výstupní relé -30 až+105°C 0 až 100% - - 9 710,-
4003.157 H3531P teplota a vlhkost + 1 výstupní relé -30 až +105°C 0 až 100% - - 12 480,-
4003.158 H7530 teplota, vlhkost a tlak + 2 výstupní relé -30 až +80°C 0 až 100% 600 až 1100hPa - 10 830,-
4003.159 H7531 teplota, vlhkost a tlak + 2 výstupní relé -30 až +80°C 0 až 100% 600 až 1100hPa - 11 400,-
4003.160 H5524 CO2 + 2 výstupní relé - - - 0 až 2000 ppm 9 170,-

Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH 21%.

 

Systém mimo jiné umožňuje

 • Sběr dat ze snímačů připojených na Ethernet nebo snímačů připojených modemem na GSM síť.
 • Prohlížet vybrané kanály z libovolného snímače spolu s vybranými kanály z dalších snímačů v tabulce nebo grafu (tj. porovnávání/sledování hodnot z různých měřicích bodů).
 • Naměřené hodnoty z různých snímačů lze kombinovat v jedné tabulce nebo grafu.
 • Prezentovat data (teplota, relativní vlhkost, binární stavy, atd.), stavy alarmů.
 • Vybrat jakýkoli časový úsek pro analýzu.
 • Tisk a export do PDF tabulka i graf. Export do dalších formátů určené pro následné zpracování.
 • Online vizualizaci aktuálních hodnot a alarmů.
 • Online grafickou vizualizaci měření v křivkách. Tj. graf, který prezentuje aktuální data např. za poslední hodinu. Délku historie lze měnit. Graf se automaticky aktualizuje.


Výhodou je jednoduché rozšiřování systému

 • Připojování snímačů je velmi jednoduché díky použitému komunikačnímu protokolu SOAP. Stačí pouze ve snímači zadat adresu serveru a snímač připojit do intranetu/ethernetu.
 • Lze vytvořit rozsáhlý sběrný systém. SOAP protokol se běžně používá v internetu. Lze proto sbírat data ze snímačů umístěných kdekoli na světě.
 • Do systému lze přidávat další a další zařízení bez jakéhokoli zpoplatnění. Zakoupením DBS Sensor Monitor lze sbírat data ze 2, 10 i 100 snímačů.
 • Nenákladné prohlížeče DBV Database Viewer lze libovolně dokupovat. To umožní více uživatelům nahlížet do databáze z různých míst na síti/internetu.

 
Administrace systému mimo jiné umožňuje

 • Pojmenování zařízení v databázi (např. „snímač ve skladu“).
 • Zálohování databáze.
 • Diagnostiku chybových stavů.
 • Administraci uživatelských účtů. Prohlížeče využívají pro připojení k databázi účet s právy pouze pro čtení. Díky tomu nemůže nepovolaná osoba poškodit databázi.

Systém je založen na stabilní a ve světě oblíbené freeware platformě MySQL.

 

 

BROŽURA VÝROBCE 

 

 

Nastavení cookies
Pro co nejpohodlnější používání webu potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookies. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko Povolit vše.
Povolit vše
Zakázat vše
Analytické cookies
Umožňují nám sledovat návštěvnost a způsob používání stránek. Díky tomu můžeme stránky optimalizovat tak, aby se vám s nimi lépe pracovalo.
Google Analytics
Povolit
Zakázat
Uložit nastavení