labmet@labmet.cz       +420 541 238 137

 

Volejte 8:00 až 16:00 hod

 

Ozveme se vám do 24 hod.
O nás  |  Kontakt

Nově adresa pro zasílání a vyzvedávání měřidel na Štěpánkova 6, 644 00 Brno (vchod z boku budovy). Sídlo firmy zůstává nezměněno.

Měření homogenity

Nedílnou součástí našich služeb je také měření teplotní a vlhkostní homogenity prostředí. Při měření homogenity se zkoumá rozložení teploty a vlhkosti v předem definovaném prostoru. Při měření se uvažuje také faktor času, tj. vývoj teploty a vlhkosti v předem stanoveném časovém intervalu. Nejčastěji provádíme měření homogenity teplotního pole laboratorních zařízení a prostorů pro skladování produktů, jehož výstupem je teplotní mapa případně teplotněvlhkostní mapa.

 

Výstupy měření homogenity

Výsledky měření jsou zpracovány do zprávy, která standardně obsahuje následující části:

  • kalibrační listy měřícího / regulačního zařízení
  • graficky znázorněný časový průběh měření jednotlivých čidel rozmístěných v prostoru (dle požadavku lze zahrnout např. i vývoj teplot skladovaného produktu)
  • tabulku naměřených hodnot
  • schéma měřeného zařízení včetně rozmístění čidel - vše doplněno fotomateriálem

Jakékoliv jiné doplňující údaje závisí na obsahu konkrétní zakázky.

 

 

formular-v-clanku