labmet@labmet.cz       +420 541 238 137

 

Volejte 8:00 až 16:00 hod

 

Ozveme se vám do 24 hod.
O nás  |  Kontakt

Kalibrace teploty, vlhkost, tlak, otáčky a čas - prováděné u zákazníka

Provádíme kalibrace chladicích a mrazících zařízení, odstředivek (centrifugy), komorových, muflových a jiných typů pecí, parních sterilizátorů (autoklávy), horkovzdušných sterilizátorů, sušáren, vzduchových, vodních, olejových, pískových termostatů apod. Dále provádíme kalibrace samostatných teploměrů, vlhkoměrů, tlakoměrů (manometrů), teplotních, vlhkostních a tlakoměrných systémů. Kalibrace provádíme dle schválených metodik, které odpovídají příslušným předpisům a normám a to referenčními a pracovními etalony s návazností na státní etalony. Tuto činnost provádíme v různých odvětvích průmyslu zejména ve farmaceutickém, potravinářském a zpracovatelském průmyslu. V případě zájmu o nabízenou službu použijte prosím poptávkový formulář.

Jak probíhá kalibrace?

Po obdržení objednávky od zákazníka, kontaktuje příslušný technik přímo uživatele předmětného přístroje/zařízení a dohodne podrobně provedení zakázky. Po provedení kalibrace na přístroji/zařízení technik označí provedenou kalibraci nalepením štítku na předmět kalibrace. V případě okamžité potřeby znalosti naměřených hodnot při kalibraci je schopen toto náš technik sdělit po ukončení měření nebo již i v průběhu měření.
Následně je měření zpracováno u nás ve společnosti a po vyhotovení příslušných kalibračních listů jsou tyto zaslány uživateli přístroje/zařízení.

Pokud je měřidlo/přístroj poškozeno nebo máte pochybnosti o správnosti funkce či měření Vašeho přístroje/zařízení, napište tuto informaci do objednávky. Jsme schopni po domluvě zajistit i servis vybraných značek přístrojů/zařízení.

Termín provedení kalibrace?

Termín provedení kalibrací je standardně do 14 pracovních dní od obdržení požadavku/objednávky/. V případě nutnosti je možno tento termín i zkrátit a to po konzultaci s uživatelem daného přístroje/zařízení.