labmet@labmet.cz       +420 541 238 137

 

Volejte 8:00 až 16:00 hod

 

Ozveme se vám do 24 hod.
O nás  |  Kontakt

Dávkovače na lahve BRAND DISPENSETTE S Organic

Sdělení k dávkovacím zařízením:
ISO 9000 a GLP-směrnice vyžadují pravidelnou volumetrickou kalibraci přístroje. Doporučujeme kalibrovat objem měřidel každých 3-12 měsíců, který je doporučen i výrobci. Interval záleží na specifických podmínkách přístroje. Při častém používání přístroje, nebo při používání agresivních médií, interval musí být kratší.

 

Dávkovače na lahve BRAND DISPENSETTE S Organic

Díly, které přicházejí do styku s dávkovanou kapalinou, jsou z materiálů odolných koncentrované kyselině chlorovodíkové, dusičné, peroxidům, ale také organickým látkám jako tetrahydrofuran, dichlormetan apod. Nesmí se používat pro práci s louhy a roztoky solí, suspenzemi, které by mohly zadřít píst, kapalinami které narušují fluorované uhlovodíky (například roztok azidu sodného) a kapalinami napadajícími borosilikátové sklo. Obecně lze tyto dávkovače použít pro kapaliny do tlaku par max. 600 mbar, viskozity max. 500 mm 2 /s, teploty max. 40°C a hustoty max. 2,2 g/cm3.

Dodávají se ve třech provedeních: Analog-adjustable - s možností nastavení objemu pomocí jezdce na boku válce, Digital - s přesnějším a reprodukovatelnějším čislicovým nastavením objemu. Dále se dělí podle toho, zda jsou osazeny odvzdušňovacím ventilem.

 

Dávkovače Brand Dispensette S Organic analog-adjustable s ventilem Safety prime
Kat. č.  Nastavení    Nepřesnost    Cena (Kč)
2002.50 0,5-5 ml ±0,1 % 8 800,-
2002.51 1-10 ml  ±0,1 % 8 800,-
2002.52 2,5-25 ml ±0,1 % 11 130,-
2002.53 5-50 ml ±0,1 % 11 660,-
2002.54 10-100 ml ±0,1 % 14 275,-
Dávkovače Brand Dispensette S Organic analog-adjustable bez ventilu Safety prime
Kat. č.  Nastavení    Nepřesnost    Cena (Kč)
2002.55 0,5-5 ml ±0,1 % 7 670,-
2002.56 1-10 ml  ±0,1 % 7 670,-
2002.57 2,5-25 ml ±0,1 % 9 945,-
2002.58 5-50 ml ±0,1 % 10 715,-
2002.59 10-100 ml ±0,1 % 14 275,-
Dávkovače Brand Dispensette S Organic Digital s ventilem Safety prime
Kat. č.  Nastavení    Nepřesnost    Cena (Kč)
2002.60 0,5-5 ml ±0,1 % 9 930,-
2002.61 1-10 ml  ±0,1 % 9 930,-
2002.62 2,5-25 ml ±0,1 % 12 320,-
2002.63 5-50 ml ±0,1 % 12 990,-
Dávkovače Brand Dispensette S Organic Digital bez ventilu Safety prime
Kat. č.  Nastavení    Nepřesnost    Cena (Kč)
2002.64 0,5-5 ml ±0,1 % 8 840
2002.65 1-10 ml  ±0,1 % 8 840,-
2002.66 2,5-25 ml ±0,1 % 11 225,-
2002.67 5-50 ml ±0,1 % 11 905,-

Ceny jsou bez DPH 21%. 

 

Doporučené použití dávkovačů BRAND

Řadu závad dávkovačů obecně způsobuje netěsnost pístu napadením materiálu pístu či válce dávkovanou kapalinou, nebo ještě více naleptáním a zanesením ventilů. Těchto chyb se lze vyvarovat správným používáním dávkovače podle návodu, t.j. používáním kapalin, které neobsahují pevné nečistoty, uzavíráním výtokového otvoru, aby nedocházelo k zasychání ventilů, a správnou volbou vhodného dávkovače vzhledem k povaze dávkované kapaliny. Brand má k dispozici tabulku, ve které je znaménkem + vyjádřena vhodnost využití typu dávkovače k práci s danou chemickou látkou.

Tabulka doporučené dávkování dávkovačů BRAND zde.