Automatické pipety

  

Automatické pipety jsou přístroje určené k přesnému dávkování malého množství kapalin pro rutinní práci. V našem širokém sortimentu přístrojů prodávkování kapalin najdete jak jednokanálové automatické pipety fixní nebovariabilní, tak i vícekanálové automatické pipety s různými objemy. Součástí naší nabídky jsoui elektronické pipety.